#6144

NINJA SCHOOL ONLINE

Cấp độ: 49

Server: Shuriken

Class: Đao

TTGT: Không

Nổi bật: vk mcs,vk+giày+bùa tl9,găng tay tl7,quần+ngọc tl6 ăn 20 bánh đồ full12 còn 70m yên

1,400,000 ATM
1,866,667 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 49

Server: Shuriken

Class: Đao

TTGT: Không

Nổi bật: vk mcs,vk+giày+bùa tl9,găng tay tl7,quần+ngọc tl6 ăn 20 bánh đồ full12 còn 70m yên

Tài khoản liên quan

Khảm nhiều ngọc max
Cấp độ: 65
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
350,000đ
.
Cấp độ: 75
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
220,000đ
.
Cấp độ: 87
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
480,000đ
tiêu 105 sv4 vũ khí 14
Cấp độ: 105
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
520,000đ
tiêu 70 sv4 full 8 9 10
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
90,000đ
sét 9x ,vk+găng tl9 quần+giày+ ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
3,150,000đ
kunai 79 sv2 full 8 cả vũ khí
Cấp độ: 79
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
80,000đ
1 sách
Cấp độ: 73
Server: Shuriken
Class: Cung
TTGT: Không
150,000đ