#6167

NINJA SCHOOL ONLINE

Cấp độ: 125

Server: Katana

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: set 9x,vk+găng+ngoc tl5,3 món 14,4 món 13,3 món 12 cả vk ,sx5*

780,000 ATM
1,040,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 125

Server: Katana

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: set 9x,vk+găng+ngoc tl5,3 món 14,4 món 13,3 món 12 cả vk ,sx5*

Tài khoản liên quan

Hàng 56 đồ fun 8 kh có sói
Cấp độ: 56
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
60,000đ
...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,300,000đ
kunai 42 sv1 3m12 cả vũ khí
Cấp độ: 42
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
220,000đ
.
Cấp độ: 97
Server: Shuriken
Class: Cung
TTGT: Không
450,000đ
.
Cấp độ: 77
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
80,000đ
Hàng 68 đồ fun 8 kh có sói
Cấp độ: 68
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
80,000đ
quạt max buf
Cấp độ: 74
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
Còn 300m Yên
Cấp độ: 108
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
340,000đ