#6173

NINJA SCHOOL ONLINE

Cấp độ: 130

Server: Tessen

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu 130 sv3 2m16 cả vũ khí

2,500,000 ATM
3,333,333 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 130

Server: Tessen

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu 130 sv3 2m16 cả vũ khí

Tài khoản liên quan

cung 103 sv4 vũ khí 12
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
320,000đ
...
Cấp độ: 59
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
80,000đ
.
Cấp độ: 90
Server: Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
350,000đ
9 món 9x ,vk15,1 món 14,5 món 13 ...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
950,000đ
tiêu 40 sv2 vũ khí 11, max sách ...
Cấp độ: 40
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Hàng 56 đồ fun 8 kh có sói
Cấp độ: 56
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
60,000đ
.
Cấp độ: 71
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
180,000đ
.
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ