#6181

NINJA SCHOOL ONLINE

Cấp độ: 130

Server: Shuriken

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu 130 sv2 4m16 cả vũ khí còn hơn 700m yên

3,300,000 ATM
4,400,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 130

Server: Shuriken

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu 130 sv2 4m16 cả vũ khí còn hơn 700m yên

Tài khoản liên quan

kiếm 64 sv1 vũ khí 12
Cấp độ: 64
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
120,000đ
...
Cấp độ: 102
Server: Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
850,000đ
kiếm 98 sv4 vũ khí 11
Cấp độ: 98
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
250,000đ
cung 103 sv4 vũ khí 12
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
320,000đ
kunai 59 sv3 vũ khí 8
Cấp độ: 59
Server: Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
80,000đ
vk mcs,vk+giày+bùa tl9,găng tay ...
Cấp độ: 49
Server: Shuriken
Class: Đao
TTGT: Không
1,400,000đ
Tiêu 103 vk14 tl7 full15 còn 298 ...
Cấp độ: 103
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,000,000đ
tiêu 97 sv3 vũ khí 13 full 12
Cấp độ: 97
Server: Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
350,000đ