#6220

NINJA SCHOOL ONLINE

Cấp độ: 70

Server: Shuriken

Class: Kunai

TTGT: Không

Nổi bật: kunai 70 sv2 full 12 cả vũ khí

440,000 ATM
586,667 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 70

Server: Shuriken

Class: Kunai

TTGT: Không

Nổi bật: kunai 70 sv2 full 12 cả vũ khí

Tài khoản liên quan

.
Cấp độ: 74
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
170,000đ
.
Cấp độ: 82
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
300,000đ
kiếm 69 sv2 vũ khí 12 tl4
Cấp độ: 69
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
120,000đ
quạt max buff lv74
Cấp độ: 74
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
vk12 full10 còn 4m yên
Cấp độ: 58
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
160,000đ
quạt max buf
Cấp độ: 74
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
.
Cấp độ: 63
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
350,000đ
quạt 119 sv5 vũ khí 12
Cấp độ: 119
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
400,000đ