#6221

NINJA SCHOOL ONLINE

Cấp độ: 69

Server: Shuriken

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm 69 sv2 vũ khí 12 tl4

120,000 ATM
160,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 69

Server: Shuriken

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm 69 sv2 vũ khí 12 tl4

Tài khoản liên quan

Đao 70 vk12 tl6 full12 găng tl6 f ...
Cấp độ: 70
Server: Katana
Class: Đao
TTGT: Không
400,000đ
2 món 11 cả vk,3 món 10,3 món ...
Cấp độ: 49
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
110,000đ
full8
Cấp độ: 42
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
70,000đ
Hàng 56 đồ fun 8 kh có sói
Cấp độ: 56
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
60,000đ
Hàng 79 đồ fun 8 k có sói
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
120,000đ
.
Cấp độ: 122
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
1,500,000đ
.
Cấp độ: 98
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
.
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,400,000đ