#6224

NINJA SCHOOL ONLINE

Cấp độ: 49

Server: Bokken

Class: Kunai

TTGT: Không

Nổi bật: 2 món 11 cả vk,3 món 10,3 món 9 ,2 món 8 còn 23m yên

110,000 ATM
146,667 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 49

Server: Bokken

Class: Kunai

TTGT: Không

Nổi bật: 2 món 11 cả vk,3 món 10,3 món 9 ,2 món 8 còn 23m yên

Tài khoản liên quan

vk mcs+găng tl5,3 món 12 cả vk, ...
Cấp độ: 59
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
220,000đ
tiêu 105 sv4 vũ khí 14
Cấp độ: 105
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
520,000đ
Lvt
Cấp độ: 49
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
200,000đ
vk12 còn 37m yên
Cấp độ: 50
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
130,000đ
.
Cấp độ: 87
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
480,000đ
.
Cấp độ: 60
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
350,000đ
.
Cấp độ: 74
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
300,000đ
kiếm 98 sv4 5m12 cả vũ khí, 1 ...
Cấp độ: 98
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
330,000đ