Tất cả
1 món 12 ,vk11,8 món 10 , còn 51 ...
Cấp độ: 86
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
170,000đ
Full 14 gan full tinh luyen
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
1,450,000đ
Gan full tinh luyen và 14
Cấp độ: 130
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,650,000đ
Vk 12 gan full tinh luyen
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
600,000đ
Vk 12
Cấp độ: 115
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
550,000đ
Vk 14 Soi 5sao
Cấp độ: 91
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
550,000đ
vk10 full11
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
150,000đ
vk12 2m11 full9
Cấp độ: 66
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
120,000đ
vk9 full10
Cấp độ: 64
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
80,000đ
Hàng 69 đồ fun 8 có sói fun t ...
Cấp độ: 69
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
70,000đ
vk11 full8
Cấp độ: 81
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
Hàng 74 đồ fun 12 vk8 có xe 5s
Cấp độ: 74
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ