Tất cả
kunai 49 sv1 full 12 tinh luyện n ...
Cấp độ: 49
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
799,000đ
quạt 62 sv4 vũ khí 12
Cấp độ: 62
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
140,000đ
mắt 2, yoyo+găng tl9,vk tl8,già ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,450,000đ
mắt 4,vk+găng+bùa tl9,ngọc tl ...
Cấp độ: 58
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
2,450,000đ
...
Cấp độ: 126
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
500,000đ
2 món 14 full 12-13 , 11 sách , s ...
Cấp độ: 99
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
450,000đ
vk mcs,vk+găng tay+bùa tl6,vk14,f ...
Cấp độ: 130
Server: Tone
Class: Quạt
TTGT: Không
1,400,000đ
kiếm 110 sv3 6m12 cả vũ khí, ...
Cấp độ: 110
Server: Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
350,000đ
tiêu 39 sv2 vũ khí 10
Cấp độ: 39
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
120,000đ
vk tl5, găng tl2 ,1 món 14 ,9 mó ...
Cấp độ: 69
Server: Tone
Class: Quạt
TTGT: Không
330,000đ
vk12 còn 37m yên
Cấp độ: 50
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
130,000đ
Chi tiết xem ảnh
Cấp độ: 109
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
380,000đ