Tất cả
...
Cấp độ: 42
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT:
400,000đ
...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,300,000đ
tiêu 75 sv1 vũ khí 9
Cấp độ: 75
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
120,000đ
quạt 97 sv2 vũ khí 11
Cấp độ: 97
Server: Shuriken
Class: Quạt
TTGT: Không
220,000đ
quạt 60 full 14 ngon full tl
Cấp độ: 60
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
1,300,000đ
tiêu 130 sv3 2m16 cả vũ khí
Cấp độ: 130
Server: Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,500,000đ
tiêu 40 sv2 vũ khí 11, max sách ...
Cấp độ: 40
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
kunai 59 sv3 vũ khí 8
Cấp độ: 59
Server: Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
80,000đ
cung 59 sv1 vũ khí 11
Cấp độ: 59
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
110,000đ
tiêu 70 sv2 vũ khí 10
Cấp độ: 70
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
110,000đ
set 9x,vk+găng+ngoc tl5,3 món 14, ...
Cấp độ: 125
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
780,000đ
full8
Cấp độ: 42
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
70,000đ