Tất cả
vk mcs,yoyo tl9,găng tl7,giày+bù ...
Cấp độ: 130
Server: Tone
Class: Cung
TTGT: Không
1,100,000đ
Vk12
Cấp độ: 49
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
250,000đ
Vk12
Cấp độ: 48
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
170,000đ
quạt max buff
Cấp độ: 74
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
quạt max buf
Cấp độ: 74
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
quạt buff lv 74
Cấp độ: 74
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
quạt max buff lv74
Cấp độ: 74
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
quạt max buf lv 74
Cấp độ: 74
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
quạt max buf
Cấp độ: 74
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
quạt max buf
Cấp độ: 74
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
quạt max buff lv 74
Cấp độ: 74
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
quạt max buf lv 74
Cấp độ: 74
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ