Tất cả
quat max buf lv 74
Cấp độ: 74
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
quạt max buff lv 74
Cấp độ: 74
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
Khảm nhiều ngọc max
Cấp độ: 65
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
350,000đ
vk mcs,vk+giày+bùa tl9,găng tay ...
Cấp độ: 49
Server: Shuriken
Class: Đao
TTGT: Không
1,400,000đ
Vk12
Cấp độ: 83
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
Vk12
Cấp độ: 83
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
Vk12
Cấp độ: 83
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
Vk12
Cấp độ: 83
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
tiêu 78 sv2 vũ khí 9
Cấp độ: 78
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
100,000đ
quạt buff sv23
Cấp độ: 76
Server: Shuriken
Class: Quạt
TTGT: Không
110,000đ
quạt buff sv23
Cấp độ: 76
Server: Shuriken
Class: Quạt
TTGT: Không
110,000đ
quạt 119 sv5 vũ khí 12
Cấp độ: 119
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
400,000đ